[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
48738 Paula  Bartol Markovinovic c 0.000 06.12.2016., 9:40:06PM 20/20 OK
46298 Paula  Ema Borevković cpp 0.000 22.10.2016., 5:00:51PM 20/20 OK
46292 Paula  Domagoj Gavranić cpp 0.000 22.10.2016., 4:08:17PM 20/20 OK
46256 Paula  Patrik Pavic cpp 0.000 22.10.2016., 2:25:58PM 20/20 OK
46199 Paula  Jura Hostic cpp 0.000 22.10.2016., 10:53:57AM 20/20 OK
46192 Paula  Ivan Jambrešić cpp 0.000 22.10.2016., 10:36:45AM 20/20 OK
46191 Paula  Matija Kukic cpp 0.000 22.10.2016., 10:34:52AM 20/20 OK
46188 Paula  jerko segvic cpp 0.000 22.10.2016., 10:28:31AM 20/20 OK
46176 Paula  Ivan Šego cpp 0.000 22.10.2016., 10:14:22AM 20/20 OK
46172 Paula  Sara Lazarušić cpp 0.000 22.10.2016., 10:07:12AM 20/20 OK
46165 Paula  Relja Šegvić cpp 0.000 22.10.2016., 9:57:06AM 20/20 OK
46164 Paula  Fabjan Markovinović cpp 0.000 22.10.2016., 9:56:35AM 20/20 OK
46162 Paula  Bernard Inkret cpp 0.000 22.10.2016., 9:54:28AM 20/20 OK
46161 Paula  Marko Dorčić cpp 0.000 22.10.2016., 9:51:43AM 20/20 OK
46160 Paula  Bartol Markovinovic cpp 0.000 22.10.2016., 9:51:04AM 20/20 OK
46159 Paula  Eugen Bošnjak cpp 0.000 22.10.2016., 9:48:59AM 20/20 OK
44597 Paula  Relja Šegvić cpp 0.000 22.03.2016., 9:57:16PM 20/20 OK
42383 Paula  Krešimir Nežmah cpp 0.000 30.10.2015., 7:14:59PM 20/20 OK
39819 Paula  Dominik Balog cpp 0.000 14.03.2015., 3:17:21PM 20/20 OK
39813 Paula  Marko Opačić c 0.000 14.03.2015., 3:13:26PM 20/20 OK
Verzija za ispis