[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
50782 Kamate  Marko Dorčić cpp 0.000 31.05.2017., 11:07:44AM 40/40 OK
23830 Kamate  Petar Orlić cpp 0.000 14.07.2012., 11:45:44AM 40/40 OK
20420 Kamate  Ivan Šego cpp 0.000 13.07.2011., 2:53:52PM 40/40 OK
6861 Kamate  Matej Ferenčević bas 0.000 01.02.2009., 11:01:59PM 40/40 OK
6153 Kamate  luka.ko??ak bas 0.000 24.01.2009., 9:19:50AM 40/40 OK
3787 Kamate  Frane Kurtović cpp 0.000 02.01.2008., 8:33:09PM 40/40 OK
2050 Kamate  Stjepan Glavina c 0.000 11.03.2007., 4:34:15PM 40/40 OK
1648 Kamate  Ivan Kravarščan cpp 0.001 06.02.2007., 2:16:43PM 40/40 OK
923 Kamate  Zoran Dodlek cpp 0.001 21.10.2006., 4:20:23PM 40/40 OK
28580 Kamate  Lovro Nuić cpp 0.000 23.08.2013., 10:52:24AM 20/40 x
28579 Kamate  Lovro Nuić cpp 0.000 23.08.2013., 7:21:44AM 20/40 x
3139 Kamate  Filip Kontić pas 0.000 24.10.2007., 10:02:26PM 20/40 x
922 Kamate  Zoran Dodlek cpp 0.001 20.10.2006., 9:47:34PM 20/40 x
921 Kamate  Zoran Dodlek cpp 0.001 20.10.2006., 9:46:00PM 20/40 x
919 Kamate  Zoran Dodlek cpp 0.001 20.10.2006., 9:32:17PM 20/40 x
28578 Kamate  Lovro Nuić cpp 0.000 23.08.2013., 7:20:52AM 10/40 x
5383 Kamate  Matej Ferenčević bas 0.000 19.12.2008., 7:30:07PM 10/40 x
28577 Kamate  Lovro Nuić cpp 0.000 23.08.2013., 7:11:25AM 0/40 x
13992 Kamate  Sven Curiš c++ 0.000 30.10.2010., 5:39:32PM 0/40 x
1647 Kamate  Ivan Kravarščan cpp 0.001 06.02.2007., 2:13:35PM 0/40 x
Verzija za ispis