[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
28772 Kaladont  Matija Milišić cpp 0.061 30.11.2013., 12:25:18PM 160/160 OK
29938 Kaladont  Mislav Balunović cpp 0.079 01.12.2013., 5:54:52PM 160/160 OK
28779 Kaladont  Antun Razum cpp 0.100 30.11.2013., 12:27:24PM 160/160 OK
29635 Kaladont  Adrian Beker cpp 0.226 30.11.2013., 5:22:57PM 160/160 OK
29802 Kaladont  Mihael Liskij cpp 0.227 30.11.2013., 5:43:03PM 160/160 OK
29849 Kaladont  Mihael Liskij cpp 0.248 30.11.2013., 5:57:32PM 160/160 OK
29886 Kaladont  Mihael Liskij cpp 0.255 30.11.2013., 6:21:17PM 160/160 OK
29914 Kaladont  Adrian Beker cpp 0.267 30.11.2013., 6:21:18PM 160/160 OK
53214 Kaladont  Sara Lazarušić cpp 0.323 05.05.2018., 1:46:52PM 160/160 OK
53310 Kaladont  Fran Babić cpp 0.352 10.05.2018., 5:26:03PM 160/160 OK
53225 Kaladont  Marko Dorčić cpp 0.368 05.05.2018., 5:48:01PM 160/160 OK
53224 Kaladont  Marko Dorčić cpp 0.375 05.05.2018., 5:46:58PM 160/160 OK
29901 Kaladont  Robert Benić cpp 0.156 30.11.2013., 6:21:17PM 32/160 x
29637 Kaladont  Robert Benić cpp 0.159 30.11.2013., 5:23:24PM 32/160 x
29651 Kaladont  Robert Benić cpp 0.165 30.11.2013., 5:25:21PM 32/160 x
29647 Kaladont  Robert Benić cpp 0.165 30.11.2013., 5:23:43PM 32/160 x
29537 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.266 30.11.2013., 4:56:03PM 16/160 x
29904 Kaladont  Ivan Šego cpp 0.000 30.11.2013., 6:21:16PM 0/160 x
29879 Kaladont  Filip Karlo Došilović cpp 0.000 30.11.2013., 6:21:15PM 0/160 x
29840 Kaladont  Ivan Šego cpp 0.000 30.11.2013., 5:55:09PM 0/160 x
Verzija za ispis