[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
18818 Jagodica2  Antun Razum cpp 0.008 03.04.2011., 6:00:00PM 80/80 OK
18834 Jagodica2  Matija Milišić cpp 0.008 03.04.2011., 4:18:59PM 80/80 OK
18595 Jagodica2  Frane Kurtović cpp 0.022 28.03.2011., 7:42:23PM 80/80 OK
53197 Jagodica2  Fran Babić cpp 0.038 28.04.2018., 12:22:06PM 80/80 OK
42201 Jagodica2  Vedran Kurdija cpp 0.054 04.09.2015., 8:53:32PM 80/80 OK
42208 Jagodica2  Marin Kisic cpp 0.062 04.09.2015., 9:00:22PM 80/80 OK
18844 Jagodica2  Zvonimir Medić cpp 0.068 03.04.2011., 5:46:32PM 80/80 OK
53201 Jagodica2  Marko Dorčić cpp 0.078 28.04.2018., 10:16:01PM 80/80 OK
42233 Jagodica2  Marko Čengić cpp 0.092 04.09.2015., 10:44:37PM 48/80 x
42215 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 9:32:46PM 32/80 x
42212 Jagodica2  Luka Merćep cpp 0.000 04.09.2015., 9:18:11PM 32/80 x
42206 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:58:25PM 32/80 x
42205 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:57:20PM 32/80 x
18672 Jagodica2  Matija Herceg cpp 0.000 03.04.2011., 4:11:20PM 32/32 OK
42229 Jagodica2  Marko Čengić cpp 0.090 04.09.2015., 10:34:19PM 32/80 x
42234 Jagodica2  Marko Čengić cpp 0.092 04.09.2015., 10:49:29PM 32/80 x
18839 Jagodica2  Matija Herceg cpp 0.460 03.04.2011., 5:39:59PM 32/80 x
42225 Jagodica2  Krešimir Nežmah cpp 0.600 04.09.2015., 10:03:26PM 32/80 x
18855 Jagodica2  Matija Bucić cpp 0.600 03.04.2011., 5:58:12PM 32/80 x
42213 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.386 04.09.2015., 9:29:15PM 16/80 x
Verzija za ispis