[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
53765 Ili  Lara Semeš cpp 0.000 19.05.2019., 10:44:02AM 160/160 OK
53277 Ili  Sara Lazarušić cpp 0.000 07.05.2018., 9:10:30AM 160/160 OK
53251 Ili  Marko Dorčić cpp 0.000 06.05.2018., 10:59:25AM 160/160 OK
53245 Ili  Domagoj Sabolić cpp 0.000 06.05.2018., 10:46:53AM 160/160 OK
31615 Ili  Legend Dragoon cpp 0.000 06.06.2014., 12:05:49PM 160/160 OK
28356 Ili  Mihael Peklar cpp 0.000 17.06.2013., 10:10:00PM 160/160 OK
28187 Ili  Kristijan Vukelić cpp 0.000 17.06.2013., 7:55:45PM 160/160 OK
28106 Ili  Ivan Lazarić cpp 0.000 17.06.2013., 7:48:23PM 160/160 OK
28133 Ili  Domagoj Ćevid cpp 0.000 17.06.2013., 7:41:03PM 160/160 OK
27212 Ili  Domagoj Ćevid cpp 0.000 17.06.2013., 7:33:11PM 160/160 OK
27178 Ili  Domagoj Ćevid cpp 0.000 17.06.2013., 7:27:11PM 160/160 OK
27156 Ili  Domagoj Ćevid cpp 0.000 17.06.2013., 7:16:56PM 160/160 OK
27982 Ili  Mislav Balunović cpp 0.000 17.06.2013., 7:15:19PM 160/160 OK
24053 Ili  Ivan Katanić cpp 0.000 11.06.2013., 10:40:38AM 160/160 OK
53260 Ili  Fran Babić cpp 0.003 06.05.2018., 11:49:03AM 160/160 OK
53239 Ili  Fran Babić cpp 0.003 06.05.2018., 10:36:04AM 160/160 OK
32053 Ili  aerohorea cpp 0.000 07.06.2014., 10:07:17AM 144/160 x
31614 Ili  Lovro Sindičić cpp 0.000 06.06.2014., 11:53:24AM 144/160 x
53236 Ili  Fran Babić cpp 0.002 06.05.2018., 10:34:32AM 144/160 x
53276 Ili  Sara Lazarušić cpp 0.000 07.05.2018., 9:08:56AM 128/160 x
Verzija za ispis