[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
13558 Cizme  Frane Kurtović cpp 0.015 09.08.2010., 12:34:53AM 100/100 OK
20537 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.058 03.08.2011., 9:05:14PM 100/100 OK
13560 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.002 09.08.2010., 12:25:40PM 70/100 x
13552 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.000 08.08.2010., 11:31:47PM 50/50 OK
13546 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.010 08.08.2010., 12:37:14PM 50/50 OK
13541 Cizme  Frane Kurtović cpp 0.010 08.08.2010., 12:09:08AM 50/50 OK
20536 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.509 03.08.2011., 6:03:22PM 50/100 x
13561 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.000 09.08.2010., 12:26:01PM 0/100 x
13559 Cizme  Adrian Satja Kurdija cpp 0.000 09.08.2010., 12:25:17PM 0/100 x
13557 Cizme  Frane Kurtović cpp 0.000 09.08.2010., 12:34:38AM 0/100 x
Verzija za ispis