[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
1158 Broj  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 12:27:05AM 20/20 OK
987 Broj  Frane Kurtović cpp 0.001 29.10.2006., 10:57:18AM 20/20 OK
874 Broj  Denis Petek cpp 0.001 14.10.2006., 6:38:05PM 20/20 OK
1346 Broj  Zoran Dodlek c 0.002 15.01.2007., 12:19:29AM 20/20 OK
5378 Broj  Matej Ferenčević bas 0.000 17.12.2008., 9:56:03PM 12/20 x
4174 Broj  Tomislav Trgovac pas 0.000 13.02.2008., 10:45:19PM 12/20 x
52794 broj  Ivan Badrov cpp 0.000 08.01.2018., 4:46:18PM 9/30 x
52793 broj  Ivan Badrov cpp 0.000 08.01.2018., 4:43:28PM 9/30 x
21047 broj  Domagoj Pluščec cpp 0.000 11.11.2011., 5:29:30PM 9/30 x
14628 broj  Tomislav Lokotar cpp 0.000 06.12.2010., 9:57:10PM 9/30 x
14627 broj  Tomislav Lokotar cpp 0.000 06.12.2010., 9:56:08PM 9/30 x
36375 broj  Matej Ivaniček cpp 3.500 20.06.2014., 10:24:27PM 9/30 x
5404 broj  tom seb cpp 3.500 20.12.2008., 10:00:49PM 9/30 x
40600 Broj  Josip Šarec cpp 0.000 09.05.2015., 5:57:21PM 4/20 x
8559 broj  Sale Romić cpp 0.000 23.06.2009., 6:37:03PM 3/30 x
49730 Broj  Matija Kukic cpp 0.000 18.01.2017., 8:20:34PM 0/20 x
49421 Broj  Sara Lazarušić cpp 0.000 18.01.2017., 3:55:26PM 0/20 x
40605 Broj  Josip Šarec cpp 0.000 09.05.2015., 6:02:23PM 0/20 x
16474 broj  Josip Vuglec cpp 0.000 21.01.2011., 4:46:43PM 0/30 x
16473 broj  Josip Vuglec cpp 0.000 21.01.2011., 4:45:17PM 0/30 x
Verzija za ispis