[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
21763 Facebook  Tonko Sabolčec cpp 0.024 11.02.2012., 2:26:19PM 12/60 x
9002 Fibonači  Tonko Sabolčec pas 0.000 01.08.2009., 9:46:54AM 5/5 OK
29895 Fork  Tonko Sabolčec cpp 0.014 30.11.2013., 6:21:17PM 0/200 x
29778 Fork  Tonko Sabolčec cpp 0.013 30.11.2013., 5:36:06PM 0/200 x
29544 Fork  Tonko Sabolčec cpp 0.000 30.11.2013., 4:56:50PM 0/200 x
9901 gljive  Tonko Sabolčec cpp 0.000 08.01.2010., 9:47:12AM 4/10 x
9231 Herman  Tonko Sabolčec cpp 0.000 14.10.2009., 1:49:12PM 20/20 OK
8993 hmeljev_med  Tonko Sabolčec cpp 0.000 30.07.2009., 9:44:07PM 2000/2000 OK
15543 Imenik2  Tonko Sabolčec cpp 0.000 05.01.2011., 1:46:18PM 20/20 OK
15542 Imenik2  Tonko Sabolčec cpp 0.000 05.01.2011., 1:45:55PM 20/20 OK
15540 Imenik2  Tonko Sabolčec cpp 0.000 05.01.2011., 1:45:28PM 0/20 x
21887 Investicija  Tonko Sabolčec cpp 0.000 11.02.2012., 2:42:35PM 80/80 OK
9001 Ispis točaka  Tonko Sabolčec cpp 0.000 01.08.2009., 9:41:30AM 9/9 OK
9000 Ispis točaka  Tonko Sabolčec cpp 0.000 01.08.2009., 9:40:47AM 0/9 x
9008 Ispit [IBT09P1K4]  Tonko Sabolčec cpp 0.000 02.08.2009., 5:56:54PM 40/40 OK
29537 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.266 30.11.2013., 4:56:03PM 16/160 x
29496 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.700 30.11.2013., 4:42:40PM 0/160 x
29490 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.688 30.11.2013., 4:40:26PM 0/160 x
29448 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.405 30.11.2013., 4:29:22PM 0/160 x
29897 Kaladont  Tonko Sabolčec cpp 0.389 30.11.2013., 6:21:17PM 0/160 x
Verzija za ispis