[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 382  dana, 4  sati, 47  minuta, 28  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  06:12:39AM
PID: 4136
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 84
Kompajliranje neuspjelo: 10
Valjana rješenja: 39
Datoteke.C++: 84
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2162
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47846
Valjana rješenja: 14154
Najviše točnih ima:  Ivan Šego