[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 18  dana, 15  sati, 21  minuta, 6  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  09:05:28AM
PID: 19558
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 0
Kompajliranje neuspjelo: 0
Valjana rješenja: 0
Datoteke.C++: 0
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2221
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47892
Valjana rješenja: 14184
Najviše točnih ima:  Ivan Šego