[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 95  dana, 3  sati, 2  minuta, 13  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  01:30:10AM
PID: 7639
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 11
Kompajliranje neuspjelo: 0
Valjana rješenja: 5
Datoteke.C++: 11
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2467
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 48012
Valjana rješenja: 14223
Najviše točnih ima:  Ivan Šego