[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 48  dana, 23  sati, 34  minuta, 57  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  01:00:08AM
PID: 4136
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 38
Kompajliranje neuspjelo: 2
Valjana rješenja: 15
Datoteke.C++: 38
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2072
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47796
Valjana rješenja: 14130
Najviše točnih ima:  Ivan Šego