[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 81  dana, 21  sati, 39  minuta, 32  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  07:23:43AM
PID: 995
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 39
Kompajliranje neuspjelo: 3
Valjana rješenja: 15
Datoteke.C++: 39
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2014
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47675
Valjana rješenja: 14097
Najviše točnih ima:  Ivan Šego