[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 13  dana, 8  sati, 28  minuta, 21  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  06:50:50AM
PID: 29914
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 5
Kompajliranje neuspjelo: 0
Valjana rješenja: 2
Datoteke.C++: 5
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2056
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47753
Valjana rješenja: 14115
Najviše točnih ima:  Ivan Šego