[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Evaluator InfoBox
Evaluator info:
Pokrenut: 39  dana, 9  sati, 38  minuta, 17  sekundi
Vrijeme: [Lokalno]  09:24:46AM
PID: 27955
Verzija: 0.11.469
Kompajlirao: 9
Kompajliranje neuspjelo: 0
Valjana rješenja: 3
Datoteke.C++: 9
Datoteke.C: 0
Datoteke.PAS: 0
Datoteke.JAVA: 0
Datoteke.BAS: 0
Datoteke.PY: 0
Datoteke.PL: 0
Datoteke.BF: 0
Datoteke.ALA: 0
Datoteke.ALAS: 0

Evaluator DB info:
Korisnika: 2165
Zadataka: 0
Poslanih rješenja: 47881
Valjana rješenja: 14175
Najviše točnih ima:  Ivan Šego